Breaking

Sunday, 28 August 2016പ്രൊഫഷണല്‍ ടാക്സ് സ്പാര്‍ക്ക് വഴി
മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ പ്രൊഫഷന്‍ ടാക്സ് ഷെഡ്യൂള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ് സ്പാര്‍ക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. എന്നിട്ട് ജീവനക്കാരുടെ സാലറിയില്‍ നിന്നും ആ പണം കിഴിവ് ചെയ്ത് സ്ക്കൂള്‍ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം ബാക്കി തുക ഓരോരുത്തരുടേയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാലിപ്പോള്‍ സാലറി ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയതോടെ, ജീവനക്കാരുടെ മുഴുവനായും സാലറി അക്കൗണ്ടിലോട്ട് നേരിട്ട് മാറ്റപ്പെടുന്നു. ഇതിനാല്‍ പ്രൊഫണല്‍ ടാക്സ് പിരിച്ചെടുക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം അധികമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക്‌ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ നേരിട്ടത്. പല കോണുകളില്‍ നിന്നും ആവശ്യമുയര്‍ന്നതു കൊണ്ടുതന്നെ, ഈ മാസം മുതല്‍ പ്രൊഫഷന്‍ ടാക്സ് സാലറിയില്‍ നിന്നും നേരിട്ട് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാന്‍‍ സ്പാര്‍ക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേക്കുറിച്ച് എറണാകുളം ഐടി അറ്റ് സ്ക്കൂള്‍ മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍ അനില്‍ സാര്‍ എഴുതിയ കുറിപ്പ് വായിച്ചു നോക്കൂ. പ്രൊഫഷന്‍ ടാക്സ് സ്പാര്‍ക്കിലൂടെ
  1. Salary Matters/ Processing ല്‍ Prof. tax Calculation എന്ന Option സെലക്ട് ചെയ്യുക.
  2. ഇവിടെ DDO Code, Bill Type എന്നിവ സെലക്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുക.
  3. തുടര്‍ന്ന് Remove Existing Prof Taxഎന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്, നിലവില്‍ Entry ഉണ്ടെങ്കില്‍ റിമൂവ് ചെയ്യുക.
  4. ഇനി Include Prof Taxഎന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  5. ഇപ്പോള്‍ താഴെ Financial Yearകാണിക്കും, അതിനു താഴെ First OR Second Half ഏതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം.
  6. ശേഷം Confirm ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യക.
  7. ഇവിടെ തന്നെ Pof . Tax deduction detailsലഭ്യമാണ്.
  8. Print Pof . Tax deduction ല്‍ നിന്നും പ്രിന്റൗട്ടും എടുക്കാം.
  9. ഇപ്പോള്‍ പ്രസ്തുത Bill Type ലെ എല്ലാവരുടേയും ഡിഡക്ഷനില്‍ (Salary/ Matters/ Changes in the Month/ Present Salary)Prof Tax Entry വന്നിരിക്കും.


ഈ തുക DDO യുടെ പേരില്‍ ട്രഷറികളില്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്പെഷല്‍ ട്രഷറി അക്കൗണ്ട് (STSB A/c) ലേക്കാണ് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതില്‍ നിന്നും ചെക്ക് വഴി പണം പിന്‍വലിച്ച് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് / മുനിപ്പാലിയിലോട്ട് മാറാം. അതുമല്ലെങ്കില്‍ തദ്ദേശസ്വയം ഭരണസ്ഥാപനത്തില്‍ ഈ ചെക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം.

NB: പ്രൊഫഷന്‍ ടാക്സ് ഷെഡ്യൂള്‍ തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം അത് പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുകയും തുടര്‍ന്ന് Remove Existing Prof Tax ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോള്‍ പ്രൊസസ് ചെയ്ത പ്രൊഫഷന്‍ ടാക്‌സ് റിമൂവ് ആകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി ആ തുക ശമ്പളബില്ലില്‍ നിന്ന് കുറവ് ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല, പണം ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോവുകയുമില്ല എന്ന് പലരും പറയുന്നു. ഇപ്പോള്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഷെഡ്യൂള്‍ പ്രകാരമുള്ള തുക ജീവനക്കാരില്‍ നിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തില്‍ അടക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് കുഴപ്പമെന്നാണ് അവരുടെ ചോദ്യം. എന്നാല്‍ സ്പാര്‍ക്ക് വഴി ജീവനക്കാരില്‍ നിന്നും ഒറ്റയടിക്ക് പ്രൊഫഷന്‍ ടാക്സ് കിഴിവ് ചെയ്യാന്‍ സൗകര്യമുണ്ടെന്നിരിക്കേ, പഴയ രീതി പിന്തുടരുന്നത് അനുകരണീയമല്ലെന്നാണ് ഞങ്ങള്‍ക്കുള്ള മറുപടി.

(കടപ്പാട് മാത്‌സ് ബ്ലോഗിനോട്)

Tuesday, 16 August 2016

എന്‍.എം.എം.എസ്. പരീക്ഷ 2016

      എസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടി – സംസ്ഥാനതല നാഷണല്‍ മീന്സ്ം കം മെരിറ്റ് സ്കോളര്ഷി്പ്പ് (NMMS) പരീക്ഷയ്ക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ത്ഥി കളില്‍ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വര്ഷാത്തെ ഏഴാം ക്ലാസിലെ വാര്ഷി്ക പരീക്ഷയില്‍ 55 ശതമാനമോ അതിനു മുകളിലോ ലഭിച്ചവര്ക്ക്  പരീക്ഷയില്‍ പങ്കെടുക്കാം.  സംസ്ഥാന സിലബസിലുള്ള സര്ക്കാംര്‍-എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ പഠിക്കുന്നവരും, രക്ഷിതാക്കളുടെ വാര്ഷികക വരുമാനം 1,50,000 രൂപയില്‍ താഴെ വരുമാനമുള്ളവരുമായ വിദ്യാര്ത്ഥി കള്ക്കുയ മാത്രമേ നാഷണല്‍ മീന്സ്ര കം മെരിറ്റ് സ്കോളര്ഷിിപ്പ് (എന്‍.എം.എം.എസ്) പരീക്ഷയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ അര്ഹറതയുളളൂ. അപേക്ഷ സെപ്തംബര്‍ 20 നകം എസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടി ഓഫീസില്‍ ലഭിക്കണം.  2016 നവംബര്‍ 6-നാണ് പരീക്ഷ. വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ നല്കു്ന്ന വരുമാന സര്ടികംമഫിക്കറ്റ്, ജാതി സര്ടിഫിക്കറ്റ്, ആധാര്‍ നമ്പര്‍ എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. അപേക്ഷാ ഫീസില്ല.
*****

സ്നേഹപൂര്‍വ്വം ക്ലാസദ്ധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള അറിയിപ്പ്

     അച്ഛനോ അമ്മയോ നഷ്ടമായ കുട്ടികളുടെ പഠനം നിര്‍ബാധം തുടരുന്നതിനായി സര്‍ക്കാര്‍ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് "സ്നേഹപൂര്‍വ്വം". നിബന്ധനകളറിയാനും അപേക്ഷ ലഭിക്കാനുമായി ക്ലാസദ്ധ്യാപകര്‍ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഫ്രഷ് അപേക്ഷകരും റിന്യുവല്‍ അപേക്ഷകരും പേപ്പര്‍അപ്ലിക്കേഷന്‍ നല്‍കേണ്ടതാണ്. ക്ലാസദ്ധ്യാപകര്‍ തങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഇത്തരം കുട്ടികളെ ഇന്നു തന്നെ കണ്ടെത്തി അപേക്ഷ നല്‍കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.   മറ്റ് സ്കോളര്‍ ഷിപ്പുകള്‍ പോലെ തന്നെ അപേക്ഷ വാങ്ങി വെച്ച് ഓണ്‍ ലൈനായി ‍ഡേറ്റ എന്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വാര്‍ഷിക വരുമാനം ഗ്രാമങ്ങളില്‍ 20000ല്‍ താഴെയും,നഗരത്തില്‍ 23500ല്‍ താഴെയുമാവണം. അപേക്ഷാഫാറത്തില്‍ പഞ്ചായത്തുമെമ്പറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം,വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമേധാവിയുടെ സാക്ഷ്യപത്രം, ഡെത്ത് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് , ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് എന്നിവ ആവശ്യമാണ്.


മൈനോരിറ്റി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് ഹെല്‍പ്


മൈനോരിറ്റി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിനു ഫ്രഷായി അപേക്ഷിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി ആദ്യം http://www.scholarships.gov.in/newStudentRegFrm എന്ന സൈറ്റില്‍ പ്രവേശിച്ച് Name, DOB, Mobile No, Aadhar No. Email id എന്നിവ നല്‍കി റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം. TEMP Id എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നീട് http://registrations.scholarships.gov.in/loginpage.do പേജില്‍ TEMP Id,  DOB നല്‍കി ലോഗിന്‍ ചെയ്ത് അപേക്ഷ നല്‍കണം. ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷാ സമയത്ത് താഴെ പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ സ്കാന്‍ഡ് ഫയലുകള്‍ സിസ്റ്റത്തില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
1.STUDENT PHOTO
2.Self Declaration of Family Income for class I to X given by the Parent (HM attested)
3.SCANNED COPY OF AADHAAR
4.SCANNED COPY OF SELF DECLARATION OF RELIGION
6.SCANNED COPY OF DECLARATION FORM BY THE STUDENT
5.SCANNED COPY OF PREVIOUS ACADEMIC MARK SHEET (HM attested)
9. SCANNED COPY OF BANK PASS BOOK (കുട്ടിയുടെ പേരിലായിരിക്കണം).
7.SCANNED COPY OF BONAFIDE CERTIFICATE/INSTITUTE VERIFICATION FORM (HM attested)
8. SCANNED COPY OF RESIDENTIAL PROOF
അതുകൊണ്ട് അപേക്ഷിക്കുവാന്‍ യോഗ്യതയുള്ള കുട്ടികള്‍ ആദ്യഘട്ടമായി http://www.scholarships.gov.in/newStudentRegFrm സൈറ്റില്‍ റജിസ്ടേഷന്‍ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുക. പിന്നീട് ആവശ്യമുള്ള രേഖകളും ഫോട്ടോയും ശരിയാക്കുക, പിന്നീട്  ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ നല്‍കുക. പിന്നീട് ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൌട്ടും സ്കാന്‍ ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ  ഒറിജിനലും സ്കൂളില്‍ നല്‍കുക. സ്കൂളില്‍ നിന്ന് വെരിഫിക്കേഷന്‍ നടത്തി പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. (സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് സൈറ്റ് ഇപ്പോള്‍പൂര്‍ണ പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജമാണ്. അവസാന തിയ്യതി ആഗസ്ത് 31)

NOTIFICATION FROM SPARK

1) As per G O ( P ) No. 109 / 2016 / FIN dated 29 / 7 / 2016 Disbursement of salary and allowances of employees on contract / daily wages etc ARE TO BE PROCESSED through SPARK. The module in SPARK is scheduled to be enabled in two days time. Hence all Head of the Departments are requested to forward the list of designations to be updated in SPARK of Contract / Daily wages etc employees to the mailid: info@spark.gov.induly signed by the Head of the Department. Ensure that the subject in the mail should be marked as " Adding Designation OF TEMPORARY EMPLOYEES "
2) As per GO(P) No. 76/2016/FIN dated 27/5/2016 digital certificate has been made mandatory for DDOs. Hence all DDOS are requested to ensure that the DSC (Digital Signature Certificate) is based on the name in Service records / SPARK. Any change in name based on the DSC (Digital Signature Certificate) will not be accepted by SPARK PMU. Salary processing will be affected from 9/2016, if DSC is not available for DDOs

എനര്‍ജി കണ്‍സര്‍വേഷന്‍

ശ്രീ രവീന്ദ്രന്‍ (കെ.എസ്.ഇ.ബി. പയ്യന്നൂര്‍) ക്ലാസ്സെടുക്കുന്നു.